Το ΕΙΔ Στο Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας

 

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής (ΕΙΔ), είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα παιδικής διατροφής, ενώ από το 2009 πραγματοποιεί σε σχολεία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σκέφτομαι και Τρώω που περιλαμβάνει παρουσιάσεις, παιχνίδι, θέαμα και ενημέρωση για τη σωστή διατροφή. Ο τέταρτος κύκλος του Σκέφτομαι και Τρώω αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2012.