ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΠΙ

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) διοργανώνει Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης διάρκειας 20 ωρών που απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στόχοι του προγράμματος Επαγγελματικής Επιμόρφωσης:

Ο πρώτος είναι να εφοδιάσει τους επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στην πρωτοβάθμια φροντίδα με επιστημονικά τεκμηριωμένες δεξιότητες και εφαρμοσμένες επιτυχημένες πρακτικές ανεπτυγμένων χωρών για την προαγωγή της υγείας των ατόμων που εξυπηρετούν στις υπηρεσίες τους, είτε αυτό έχει να κάνει με την υποστήριξη κάθε ατόμου που επισκέπτεται την υπηρεσία τους με σκοπό την αλλαγή συμπεριφορών που προάγουν την υγεία (π.χ. διακοπή καπνίσματος, αύξηση φυσικής δραστηριότητας, βελτίωση της διατροφής και προαγωγή του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο και καρδιαγγειακά) είτε με την υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης στα άτομα με χρόνιες ασθένειες.

Ο δεύτερος στόχος είναι να εφοδιάσει τους επαγγελματίες υγείας με τα εργαλεία για την προαγωγή της υγείας της κοινότητάς τους, μια σημαντική διάσταση του ρόλου των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Τα εργαλεία αυτά θα επιτρέψουν στους επαγγελματίες υγείας να αναγνωρίσουν τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και να απευθυνθούν σε αυτούς μέσω της δράσης και των συμμαχιών στο επίπεδο της κοινότητάς τους. Οι στρατηγικές της ενδυνάμωσης της κοινότητας μπορούν να αυξήσουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση, να ενισχύσουν την ενημέρωση στα σημαντικά θέματα της υγείας και να κινητοποιήσουν την κοινότητα για δράσεις που αφορούν στην υγεία.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

1. Πρωτοβάθμια φροντίδα και προαγωγή υγείας.
2. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας στην κοινότητα.
3. Παρεμβάσεις για αλλαγή συμπεριφοράς των ασθενών που αφορούν στη διακοπή καπνίσματος, στην αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, στη βελτίωση της διατροφής, στον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου και των καρδιαγγειακών, στην υποστήριξη της αυτο-διαχείρισης στις χρόνιες ασθένειες.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα:

Κάθε κύκλος επιμόρφωσης θα έχει 20 συμμετέχοντες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατά προτεραιότητα οι Νοσηλευτές που υπηρετούν σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Κέντρα Υγείας, Δημοτικά Ιατρεία, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία κ.ά.) της γεωγραφικής περιφέρειας στην οποία πραγματοποιείται το εκάστοτε σεμινάριο. Συμμετοχή θα μπορούν να δηλώσουν επίσης Επισκέπτες Υγείας, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Μαιευτές και Διαιτολόγοι που υπηρετούν σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας.

Για όλους τους συμμετέχοντες θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

• Η προηγούμενη εκπαίδευση (προτεραιότητα έχουν οι νοσηλευτές και οι έχοντες πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης),
• Ο χώρος εργασίας και η επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια, όπως αυτή αντανακλάται από το βιογραφικό του επαγγελματία υγείας,
• Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου.

Μετά την αρχική αξιολόγηση των τίτλων σπουδών και των βιογραφικών τους, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα καλούνται σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία, με τη μορφή συνέντευξης, ώστε να οριστικοποιηθεί η επιλογή τους. Κάθε κύκλος επιμόρφωσης διαρκεί 20 ώρες και πραγματοποιείται Παρασκευή (17:00-21:00), Σάββατο (10:00-18:00) και Κυριακή (09:00-17:00).

Το πρόγραμμα του ΙΚΠΙ υλοποιείται στο πλαίσιο των εξής Έργων:

Α. «Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις οκτώ Περιφέρειες Σύγκλισης»
Β. «Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις τρεις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
Γ. «Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις δύο Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»
το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας:
13 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης
14 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και
15 – Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Λίγα λόγια για το ΙΚΠΙ

Το ΙΚΠΙ ιδρύθηκε το 1989 και είναι μία επιστημονική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σκοπός της εταιρείας είναι η έρευνα, ανάπτυξη και προώθηση της κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται: α) η διεξαγωγή ερευνητικών και εφαρμοσμένων προγραμμάτων, οι εκδοτικές δραστηριότητες (περιοδικό, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, κλπ., η διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων, η διενέργεια επιστημονικών εκδηλώσεων (συνέδρια, συμπόσια, διαλέξεις κλπ.). Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΙΚΠΙ και για τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:http://www.neaygeia.gr