Ομιλία στις γυναίκες υπαλλήλους της Τράπεζας Ελλάδος

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “‘Αλμα Ζωής” και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής πραγματοποιήσε με επιτυχία μια ενημερωτική ομιλία στις  γυναίκες υπαλλήλους της Τράπεζας Ελλάδος, σε συνεργασία με το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος.


Στην ομιλία συμμετείχαν οι παρακάτω ομιλητές:
– Θανάσης Χαλαζωνίτης, Ακτινολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος Νοσοκομείου “Αλεξάνδρα”.
– Στέφη Καλή, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής.
– Βάσω Γιοχάη, μέλος του Δ.Σ και εκπαιδευμένη εθελόντρια του Συλλόγου.
– Φρόσω Τζιντζηροπούλου, Ψυχολόγος του Συλλόγου.
Στην ομιλία συμμετείχε επίσης και ο κύριος Κορωνάρχης, Χειρουργός Ταμείου Υγείας Τράπεζας της Ελλάδας.