Ίδρυση νέου επιστημονικού, μη κερδοσκοπικού φορέα στο χώρο της διατροφής

  • ενημερώνει σε βάθος το ελληνικό κοινό σε θέματα διατροφής- υγείας
  • διαμορφώνει σωστά διατροφικά πρότυπα
  • πληροφορεί τους καταναλωτές σε τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων.

Για την επίτευξη των στόχων του, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής (ΕΙΔ) ήδη συνεργάζεται με επιφανείς επιστήμονες του χώρου της υγείας και διατροφής –συνεργασίες που θα διευρυνθούν στο μέλλον-, ενώ σύντομα ολοκληρώνει το πρώτο του ερευνητικό έργο με θέμα τη χαρτογράφηση των διαιτολογικών συνηθειών και απόψεων των Ελλήνων. Πρόκειται για μια μελέτη που αποτελεί την εναρκτήρια βάση του ερευνητικού-επιστημονικού ρόλου του ΕΙΔ, η οποία σύντομα θα είναι σε θέση να παρουσιαστεί στο Ελληνικό κοινό.