ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ CIAA, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 27-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Mέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής (ΕΙΔ), παρευρέθησαν στο ετήσιο συνέδριο του Παγκόσμιου Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων-Ποτών (CIAA), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 27–28 Νοεμβρίου 2008 και σας ενημερώνουν σχετικά με τα συμπεράσματα και τις κατευθύνσεις που δόθηκαν.

Από αριστερά προς δεξιά: Χάρης Γεωργακάκης (Πρόεδρος ΕΙΔ) και Γιάννης Χρύσου (Γ.Γ. ΕΙΔ) στο Συνέδριο CIAA 2008.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Οι βασικοί άξονες συζήτησης του Συνεδρίου CIAA 2008 ήταν τρεις:

1. Ανάπτυξη νέων (innovative) προϊόντων
2. Εξυπηρέτηση καταναλωτών
3. Σεβασμός στο περιβάλλον

1.Όσον αφορά την ανάπτυξη νέων προϊόντων, με ιδιαίτερες ιδιότητες τονίστηκε η αναγκαιότητα η βιομηχανία τροφίμων να κινηθεί ακόμη πιο εντατικά προς τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού, με κεντρικά ζητήματα τη διαχείριση του βάρους και την παχυσαρκία, την τρίτη ηλικία, την καλή υγεία του πεπτικού συστήματος κ.α. Βασικός στόχος θα παραμένει πάντα η ανάπτυξη των εν λόγω προϊόντων να διατηρεί τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά (υγιές αλλά και γευστικό τρόφιμο ή ποτό). Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση προς τους καταναλωτές σχετικά με τα νέα προϊόντα, με αξιοποίηση των επιστημόνων υγείας, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν αξιοποιηθεί από τη βιομηχανία τροφίμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δαπανηθεί 8 δις. ΕΥΡΩ προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών ή βελτίωσης των υπαρχουσών από τις βιομηχανίες τροφίμων.

2. Σε σχέση με την εξυπηρέτηση και την επικοινωνία των καταναλωτών, συζητήθηκε εκτενώς η πορεία που ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο από τις διάφορες χώρες όσον αφορά την επισήμανση των συσκευασιών. Τέθηκαν ζητήματα βελτίωσης ή και ολικής «καθαίρεσης» των GDA’ s, με πιο αποτελεσματική μια ενδεχόμενη βελτίωσης τους, ίσως με χρωματισμούς κάποιων συστατικών.

3.Ίσως όμως η σημαντικότερη κατεύθυνση που δόθηκε είναι αυτή της αναγκαιότητας παραγωγής πιο βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική συμμαχία ανάμεσα στη βιομηχανία τροφίμων, τις εθνικές κυβερνήσεις και τους καταναλωτές. Όσον αφορά την ίδια την βιομηχανία απαιτούνται πολυεπίπεδες προσαρμογές, στην διαδικασία και τις πρώτες ύλες παραγωγή, στη γεωργία (με βελτίωση των συνθηκών γεωργίας βάση των ήδη υπαρχουσών τεχνικών). Παράλληλα, τέθηκε ως άμεση προτεραιότητα η σε βάθος ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών πάνω στις νέες αυτές τάσεις και τα τρόφιμα, για τα οποία σημειωτέον είναι απαραίτητο να οριοθετηθούν αυστηρές προδιαγραφές.

Με την επιμέλεια του Δ.Σ. του ΕΙΔ