Ομιλία στις γυναίκες υπαλλήλους της Τράπεζας Ελλάδος

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “‘Αλμα Ζωής” και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής πραγματοποιήσε με επιτυχία μια ενημερωτική ομιλία στις γυναίκες υπαλλήλους της Τράπεζας Ελλάδος, σε συνεργασία με το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος.

Ομιλία στο ΙΓΜΕ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “‘Αλμα Ζωής” σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής πραγματοποιήσε με επιτυχία μια ενημερωτική ομιλία στις εργαζόμενες γυναίκες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2013.

Δελτίο Τύπου – Μια υγιεινή ιδέα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής, συνεχίζοντας την προσπάθειά του για ενημέρωση των παιδιών πάνω στη σωστή διατροφή, εκπαιδεύει τα παιδιά όλης της χώρας. Σε συνεργασία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ξεκινάει ένα πρότυπο πρόγραμμα διατροφικής εκπαίδευσης στα συστήματα προσκόπων και πιο συγκεκριμένα στα λυκόπουλα όλης της χώρας.

Ομιλία στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ομιλία για την Πρόληψη Έγκαιρη – Διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στις 26 Νοεμβρίου 2013!

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “‘Αλμα Ζωής” πραγματοποιήσε με επιτυχία μια ενημερωτική ομιλία στις εργαζόμενες γυναίκες του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013. 

Ομιλία στην εταιρία IKEA

To Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “‘Αλμα Ζωής”  ενημέρωσε τις εργαζόμενες γυναίκες της εταιρίας IKEA για τον ρόλο της διατροφής στην πρόληψη  του καρκίνου του μαστού.

Ομιλία στην εταιρία Roche

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου  2013, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “‘Αλμα Ζωής”  ενημέρωσε τις εργαζόμενες γυναίκες της εταιρίας Roche για τον ρόλο της διατροφής στην πρόληψη  του καρκίνου του μαστού.

Oμιλία στην εταιρία Fourlis

Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου  2013, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “‘Αλμα Ζωής”  ενημερώσε τις εργαζόμενες γυναίκες της εταιρίας Fourlis για τον ρόλο της διατροφής στην πρόληψη  του καρκίνου του μαστού.

Ομιλία στην εταιρία Procter & Gamble

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013, στις 14:00μ.μ., το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “‘Αλμα Ζωής”  ενημερώσε τις εργαζόμενες γυναίκες της εταιρίας Procter & Gamble, για τον ρόλο της διατροφής στην πρόληψη  του καρκίνου του μαστού.

Ομιλία στην εταιρία Cosmote

Ο πανελλήνιος σύλλογος Άλμα Ζωής σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής , πραγματοποίησε ομιλία στην εταιρία COSMOTE, με σκοπό την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού.Η ομιλία πραγματοποιήθηκε από την κυρία Ευγενία Ηλιαδου Διατροφολόγο και επιστημονική συνεργάτη του Ελληνικού Ινστιτούτου και από τους συνεργάτες του συλλόγου Άλμα Ζωής.

Ομιλία στην εταιρία ICAP

Ο πανελλήνιος σύλλογος Άλμα Ζωής σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής , πραγματοποίησε ομιλία στην εταιρία ICAP, με σκοπό την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού.Η ομιλία πραγματοποιήθηκε από την κυρία Μαρία Πετρογίαννη Διατροφολόγο και επιστημονική συνεργάτη του Ελληνικού Ινστιτούτου .