ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Η προσκοπική κίνηση στην Ελλάδα αριθμεί εκατό χρόνια παρουσίας, αλλά και εκπαιδευτικής προσφοράς. Ξεκίνησε το 1910 με τις προσπάθειες του Έλληνα γυμναστή Αθανάσιου Λευκαδίτη, αναπτύχθηκε ταχύτατα και έδρασε συμπληρωματικά, σε παράλληλο, εξωσχολικό επίπεδο, προς τη συμβατική αγωγή, που ασκείται στο σχολείο.
Η κοινωνική διάσταση της προσκοπικής κίνησης προβάλλεται στο έργο του κορυφαίου Γάλλου παιδαγωγού R. Dottrens: «Σκοπός της κοινωνίας αλλά και της οικογένειας δεν είναι πια το να κάνουμε τους άλλους να υπακούνε με κάθε θυσία και να υποκύπτουν με τη θέλησή τους ή με τη βία στον οικογενειακό ή κοινωνικό ομοιομορφισμό, μα το να κάνουμε τους άλλους να συμπράττουν, να συνεργάζονται, το να κάνουμε αισθητή την ανάγκη να είναι αλληλέγγυοι. Το να φτάσουμε στο να νιώθει ο καθένας τον εαυτό του ελεύθερο και στρατευμένο ταυτόχρονα». Αναλύοντας την έννοια της ελευθερίας ο R. Dottrens, επισημαίνει ότι το πρόβλημα της ελευθερίας στην αγωγή δεν σχετίζεται με την αναρχία ή την ασυδοσία, που αντιτίθενται στην εξουσία και τάξη, αλλά με τη διάπλαση της ηθικής προσωπικότητας, που αποτελεί το κύριο και ουσιαστικό πρόβλημα της ανθρώπινης αγωγής.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής με την παρουσία του προέδρου και του αντιπροέδρου του, θα ενημερώσει ομάδα εκπαιδευτών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων σχετικά με το μείζον θέμα «Υγεία – Διατροφή και Παιδί» το προσεχές Σάββατο στο προσκοπικό εκπαιδευτικό κέντρο «ΠΥ.ΒΑ.» (Ίλιον Αττικής)